www.uludag.edu.tr  

Son güncelleme : 13 Aralık 2011

Bilimsel Çalışmalar-
Yayınlar
: 1986 -2006 yılları arasında yapılan Tez ve yayınlarımız özetleri için tıklayınız..

Sağlık Hizmetleri:
2000-2010 yılları arasında geçen on yıllık sürede polikliniğe muayene olan, klinikte yatarak tedavi gören ve ayaktan fizik tedavi programına alınan hasta sayılarının dağılımı için tıklayınız ..
Merkezimizin gelişim
süreci,yatak ve tedavi
kapasitesi için tıklayınız..
   

 

 

ARUAM' a özgü yazılı hasta eğitim materyalleri tıklayınız...

Kaplıca Tedavisi :
alneoterapi kelimesi ‘balneum’ sözcüğünden türemiş olup, Latincede balneum; banyo, su içine daldırma veya immersiyon anlamındadır. Termal veya mineralli su ile banyo.. devamı için..

 Vizyon : Uluslar arası ölçütlere uygun fiziksel tıp ve rehabilitasyon ve romatoloji eğitimi veren ,iİleri teknoloji kullanarak sağlık bilimleri alanında bilginin üretildiği, uygulandığı ve yayıldığı,hizmeti üretenin, hizmeti alanın ve öğrencilerin memnuniyetinin en üst düzeyde olduğu, mensubu olmaktan onur duyulan, uluslararası alanda rekabete açık üstün nitelikli sağlık hizmeti sunan bir sağlık kuruluşu olmaktır .
 

Kükürtlü Kaplıcalarının tarihi: Anadolu termal suların çok yoğun ve çok geniş yüzey kapladığı bir yöredir ve Anadolu’daki bir çok termal suyun eski Romalılar ve Yunanlılar tarafından.... devamı için..

Merkezimizin mimarisi : Büyük kükürtlü kaplıcası, çok eski ve büyük bir yapıdır. Ancak yapıda bir bütünlük yoktur. Farklı mimarlar, farklı zamanlarda değişik
bölümleri bir ..... devamı için..
Merkezimizin fiziki tedavi araç gereç donanımı.. devamı için..

Misyonumuz :Çağdaş tıbbi rehabilitasyon ve romatoloji bilgi ve becerisi ile donanmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikim ve iletişim becerisine sahip, çevresine önderlik edebilecek yapıda, hekim ve uzmanlar yetiştiren nitelikli bir eğitim vermekÖncelikle hizmet verdiği toplum ile ilgili olmak üzere, evrensel boyutta ve düzeyde sağlık hizmeti sunmak ve sağlık sorunlarının rehabilitasyonuna yönelik araştırmalar yapmak .

En sık Karşılaşılan 5 Hastalık Osteoporoz (osteoporosis)
Osteoartrit (osteoarthritis)
Bel ağrısı (Low back pain)
Romatoid artrit (Rheumatoid arthritis) - Fibromiyalji sendromu (Fibromyalgia - syndrome)

Ana Sayfa   |   Tarihçemiz   |   Faaliyetlerimiz   |   Tanıtım   |   Personelimiz   |   Mimari Yapımız  |     Donanımı  
Copyright © Bidb 2005 |   Bize Ulaşın